Na trzích jako doma

Kontinuální a systematické investování do instrumentů na amerických trzích je pro nás dlouhodobě klíčovým nástrojem pro zhodnocení kapitálu pod správou. Prostředí těchto trhů se za posledních deset let velice dramaticky změnilo. Cesta k dlouhodobým stabilním výnosům je již mimořádně komplexní a jedinou jistotou v trhu je změna. I přes tyto podmínky jsme v trzích jako doma a změny nás nijak neděsí. Náš přístup se opírá o mnohaleté úspěchy a zkušenost s řízením výkonného obchodního portfolia za různých tržních podmínek.

Automatický vs. investorský přístup

Více než 75 procent všech obchodních signálů na amerických trzích je dnes generováno automatizovanými obchodními systémy, které nahradily klasické „ruční” obchodování. Důvodem je nesporná výhoda v omezení chyb vlivem „lidského faktoru” a silná opora ve statistice. Tento trend vnímáme jako velmi zásadní a sami z něj těžíme. Věříme ale, že lidská zkušenost, schopnost vidět širší souvislosti a selský rozum jsou v investování i nadále cennými devizami. Optimální cestou je tedy pro nás kombinace obou těchto přístupů, které dohromady tvoří silné a diverzifikované portfolio.

Diskreční investiční strategie

Investujeme s cílem střednědobého zhodnocení svých aktiv do kvalitních akcií, které jsou emitovány americkými společnostmi zahrnutými do indexu S&P 500. Akciové tituly jsou do portfolia vybírány s ohledem na jejich dlouhodobou výkonnost, aktuální podhodnocenost a vyplácenou dividendu. Investice probíhá jak přímým nákupem a držením akcií, tak i vypisováním put a call opcí, vytvořených opční burzou nad akciovými tituly.

Pro využití a případné zmírnění dopadů aktuálních krátkodobých výkyvů na akciových trzích je strategie doplněna o vypisování put a call opcí nad burzovně obchodovanými fondy (tzv. ETF), které své hodnocení odvíjejí od indexu S&P 500 (např. SPY, UVXY). Pravidla a záměry pro vypisování opcí nad ETF jsou stejná jako v případě obchodování opcí nad konkrétními akciovými tituly.

Automatizovaná investiční strategie

Naše portfolio plně automatizovaných systémů kombinuje primárně systémy obchodující akcie a futures na amerických trzích. Akciové algoritmické strategie tvoří v portfoliu spíše konzervativní část a fungují na principu výběru výkonného košíku akcií, který je podmnožinou hlavních akciových indexů. Doba držení pozice (akcie) se pohybuje v řádu týdnů nebo měsíců, což může tyto systémy činit statisticky méně náchylné na krátkodobé výkyvy nálad trhu. Další výhodou jsou potom dividendy plynoucí z dlouhodobějšího držení akcií.

Pro zvýšení výkonnosti poté portfolio doplňujeme algoritmickými systémy, které obchodují futures na intra-denní bázi. Nejčastěji se jedná o indexy, energie a zrniny, které generují dostatečnou likviditu pro bezproblémovou exekuci rozsáhlých pozic. Při vývoji klademe důraz na pečlivou práci s historickými daty a nízkou korelaci s ostatními systémy v portfoliu. Náš tým vývojářů již dávno opustil hledání „svatého grálu“ v podobě strategií s teoretickým výnosem desítek procent ročně, které navíc fungují v každém tržním kontextu. Namísto toho se zaměřujeme na strategie generující reálných 5–20 procent ročně s menším rizikovým profilem. Každému z našich algoritmů navíc vyhovují trochu jiné tržní podmínky. Tento fakt zvyšuje diverzifikaci a tím pomáhá docílit stabilní distribuce výnosů, což je jediný „svatý grál“, kterému věříme.